Kontakt

Kortedala Glasmästeri AB
Box 47026
402 57 Göteborg

Besöksadress:
Minutgatan 2
415 08 Göteborg

mail@kortedalaglas.se
031-46 00 40

Om oss

Företaget har funnits sedan mitten av femtiotalet och sedan 1966 i form av aktiebolag. Vår verkstad finns på Minutgatan 2 i södra Kortedala.
fr2000
Vi sysslar med alla förekommande planglasarbeten men är speciellt duktiga på:

 • Linit Profilglas
 • Brandglasning.(MTK-auktoriserat företag.)
 • Glasning vid höga ljudkrav
 • Helglaspartier
 • Helglasräcken
 • Stänkskydd i kök
 • Inbrottsskyddande glasning
 • Partiarbeten vid speciella lösningar och med totalansvar

Vi har en stor, rutinerad och kunnig hantverksstyrka samt ett teoretiskt kunnande där ingen slår oss på fingrarna. Dessutom sätter vi servicebegreppet i främsta rummet och anser att en nöjd kund är vår bästa reklam. Vi strävar efter att vara snabbt på plats och lämna den i ett oklanderligt skick.

Dessutom vill vi nämna att:

 • Vi kan tillverka isolerglas akut samma dag, om så behövs.
 • Vi har ett mycket välsorterat lager.
 • Vi har även bilrutor, inglasningssystem, inramningar och speglar på programmet.
 • Vi är certifierade enligt FR2000 Glas & Fasad. Detta beaktar både kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Affärsidé

KORTEDALA GLASMÄSTERI AB skall erbjuda ett brett utbud av glasningstjänster.
Vi ska fokusera verksamheten på glasreparationer och glasentreprenader till kommunkunder och företag.
Våra tjänster skall kännetecknas av hög servicenivå, god kvalitet, ett tydligt miljöansvar och omsorg om våra medarbetares arbetsmiljö.
Vi skall alltid erbjuda kunden den lösning som vi bedömer uppfyller kraven till lägsta möjliga kostnad på sikt.
Affärsiden omprövas årligen i ledningens genomgång och förändringar gås igenom vid nästa personalmöte.