Fönsterfilm

Glass Gard®
Ett glas som är säkrat med Glass Gard® är ett säkrare glas… Filmen håller glas på plats vid brisering, minimerar farorna med flygande glas, reducerar skador på interiör och minskar saneringskostnader.

Glass Gard Säkerhets- och Splitterskyddsfilm skyddar dig,, dina barn och tillhörigheter från livsfarligt glassplitter…

SunGard® Filmer
SunGard®-filmerna skyddar från solvärme, UV-strålning, bländning och är troligtvis det mest ekonomiska solkyddet! Dessutom kan filmerna uppgradera utseendet på både gamla och nya byggnader